GRATIS LEVERING via Bpost vanaf 50€ - Levering: max 2 werkdagen - CLICK&COLLECT: na 1u GRATIS afhalen

ONS COOKIE BELEID

De site electrodepot.be wordt uitgegeven en beheerd door ELECTRO DEPOT BELGIUM NV. Op deze pagina verstrekken we u informatie over de herkomst en het gebruik van de gegevens van uw surfgedrag tijdens uw bezoek aan onze webstire, over uw rechten en de beschikbare middelen om de registratie van dit surfgedrag te activeren of te deactiveren.
Laatste update : 1 maart 2021.

WAT IS EEN COOKIE ?

Wanneer u onze website bezoekt via uw toestel (computer, tablet, smartphone,…), kan informatie over uw surfgedrag worden opgeslagen in bepaalde bestaanden : cookies. Deze cookies worden op uw toestel opgeslagen. U kunt deze cookie op elk moment verwijderen. Een geplaatste cookie kan alleen door de uitgever ervan worden gelezen of gewijzigd.

WAAROM MAKEN WE GEBRUIK VAN COOKIES ?

De "strikt noodzakelijke cookies" die wij gebruiken, stellen ons in staat uw winkelwagentje op te slaan en de browser van uw terminal te herkennen gedurende de geldigheidsperiode van het betreffende cookie. Deze "strikt noodzakelijke cookies" zijn essentieel voor de goede werking van onze website.
Wij kunnen ook andere Cookies op uw terminal installeren voor de hieronder beschreven doeleinden. Deze cookies zijn niet essentieel voor de werking van de site.
Wij wijzen u erop dat de cookies die via onze website of mobiele applicatie worden geregistreerd, uw persoonlijke gegevens of gevoelige gegevens niet opslaan (uw naam, adres of betalingsgegevens worden bijvoorbeeld niet opgeslagen).

DE VERSCHILLEN SOORTEN CATEGORIEËN VAN COOKIES :

Cookies kunnen worden geplaatst door ELECTRO DEPOT als uitgever van de website, of door derden.

Strikt noodzakelijke cookies

Waarvoor dienen de strikt noodzakelijke cookies ?

Deze cookies zijn essentieel voor de werking van de site.

Mag ELECTRO DEPOT wel cookies plaatsen ?

Ze worden automatisch op uw browser gedeponeerd. U kunt zich niet verzetten tegen het plaatsen van deze trackings daar zij essentieel zijn voor de goede werking van de site.

Wat zijn de doeleinden van deze cookies ?

De verzamelde gegevens van deze cookies stellen ons in staat om :
- anoniem de technische prestaties van de site te meten
- navigatieproblemen voor technische verbeteringen op te storen
- de inhoud van je winkelmandje te onthouden tijdens het winkelen
- uw configuratie-instellingen te bewaren om uw volgende bezoek te vergemakkelijken (bv. voorkeurwinkel en voorkeurtaal)
- om de technische prestaties te optimaliseren (snelheid van het laden van de site, om de veiligheid van de navigatie te garanderen, om uw navigatieparameters te bewaren)
- om de verleende toestemmingen van de bezoeker voor cookies te behouden zodat we aan de wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.
- het benodigde vermogen van de servers te kunnen inschatten
- Het beheren van de contacten met de klanten, die van essentieel belang zijn voor de werking van de site.

Welke verantwoordelijkheid ligt bij ELECTRO DEPOT ?

ELECTRO DEPOT is verantwoordelijk voor de verwerking van de verzamelde en verwerkte gegevens.

Hoe kan ik achterhalen welke cookies werden gedeponeerd ?

ELECTRO DEPOT geeft u steeds en op transparente wijze toegang tot de lijst van al deze cookies U dient hiervoor te klikken op het voorkeurcentrum (onder de rubriek "voorkeurcentrum" in de paragraaf "hoe cookies activeren/deactiveren").

Cookies van derden:

Het betreft cookies die door zakenpartners van Electro Depot worden geplaatst. Ze kunnen worden gedeponeerd wanneer u op onze site surft.

In alle transparantie geeft ELECTRO DEPOT u uitleg over het gebruik van bepaalde categorieën cookies:
1. Analytische cookies
2. Personalisatie cookies
3. Publicitiets cookies
4. Cookies gekoppeld aan sociale netwerken

1. Analytische cookies

Waarvoor dienen de analytische cookies ?

Deze cookies zijn noodzakelijk om statistieken te verkrijgen over het gebruik van onze site.
Als wij u beter kennen, kunnen wij onze site aan uw wensen aanpassen.

In het kader van deze cookies worden de gegevens verzameld met de digitale identificatiecode van de tracer :
- Gegevens over uw surfgedrag (bezochte pagina's, bekeken producten, kliks...)
- Technische gegevens (anomiem IP-adres in de stad, type apparaat: desktop of mobiel of tablet, de gebruikte browser)
- Gegevens met betrekking tot verkeersbronnen
- Gegevens met betrekking tot geplaatste orders

Mag ELECTRO DEPOT deze cookies plaatsen ?

Deze cookies vereisen uw uitdrukkelijke toestemming om op uw browser te worden geplaatst: u kunt ze aanvaarden of weigeren.

Welke verantwoordelijkheid ligt bij ELECTRO DEPOT ?

ELECTRO DEPOT is verantwoordelijk voor de verwerking van de verzamelde en verwerkte gegevens.

Hoe kan ik achterhalen welke cookies werden gedeponeerd ?

ELECTRO DEPOT geeft u steeds en op transparente wijze toegang tot de lijst van al deze cookies U dient hiervoor te klikken op het voorkeurcentrum (onder de rubriek "voorkeurcentrum" in de paragraaf "hoe cookies activeren/deactiveren").

Klik hier, voor meer informatie over Google Analytics.

2. Cookies voor personalisering

Waarvoor dienen de personalisatie cookies ?

Deze cookies traceren informatie op de site die voor u van belang kan zijn, om uw ervaring op onze site te personaliseren.

Mag ELECTRO DEPOT deze cookies plaatsen?

Deze cookies vereisen uw uitdrukkelijke toestemming om op uw browser te worden geplaatst: u kunt ze aanvaarden of weigeren.

Welke verantwoordelijkheid ligt bij ELECTRO DEPOT ?

ELECTRO DEPOT is verantwoordelijk voor het verzamelen van de toestemming voorafgaand aan het gebruik van de cookie en het gebruik dat ervan wordt gemaakt om de site van ELECTRO DEPOT te personaliseren.

3. Cookies met publicitaire doeleinden

Waarvoor dienen de publiciteits cookies ?

Deze cookies worden gebruikt om u advertenties en banners te tonen of om u informatie te sturen op of buiten onze site, die is afgestemd op uw interesses. Zij worden ook gebruikt om de doeltreffendheid van een reclamecampagne te meten. Deze reclamecookies kunnen worden geplaatst en gelezen door ELECTRO DEPOT, haar dienstverleners en partners, en ook door de adverteerders van wie advertenties worden getoond.

Mag ELECTRO DEPOT deze cookies plaatsen?

Deze cookies vereisen uw uitdrukkelijke toestemming om op uw browser te worden geplaatst: u kunt ze aanvaarden of weigeren.

Welke verantwoordelijkheid ligt bij ELECTRO DEPOT en haar handelspartners ?

- Voor het doel "affiliatie": ELECTRO DEPOT, haar partner BUYWAY en de aangesloten sites zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking.
- Met het oog op retargeting: ELECTRO DEPOT is verantwoordelijk voor de verwerking. De bedrijven FACEBOOK en GOOGLE zijn onze onderaannemers.

Hoe kan ik achterhalen welke cookies werden gedeponeerd?

ELECTRO DEPOT geeft u steeds en op transparente wijze toegang tot de lijst van al deze cookies U dient hiervoor te klikken op het voorkeurcentrum (onder de rubriek "voorkeurcentrum" in de paragraaf "hoe cookies activeren/deactiveren").

4. Social Media Cookies

Waarvoor dienen de Social Media cookies ?

Deze cookies en knoppen van sociale netwerken stellen de gebruikers in staat de functies van de verschillende platformen te gebruiken en met name pagina's en inhoud te delen via deze sociale netwerken van derden. Zij stellen de sociale netwerken ook in staat de reclame die zij op hun platformen tonen, doelgericht te maken. Om te begrijpen hoe sociale netwerken uw persoonsgegevens gebruiken, nodigen wij u uit het privacybeleid van de uitgevers van elk van deze externe betrokken sociale netwerken te raadplegen.

Mag ELECTRO DEPOT deze cookies plaatsen?

Deze cookies vereisen uw uitdrukkelijke toestemming om op uw browser te worden geplaatst: u kunt ze aanvaarden of weigeren.

Welke verantwoordelijkheid ligt bij ELECTRO DEPOT en haar handelspartners ?

ELECTRO DEPOT is verantwoordelijk voor de verwerking van het verzamelen van de toestemming voorafgaand aan het gebruik van deze traceer cookies. De uitgever van het betrokken sociale netwerk (Facebook, Linkedin, Instagram en Youtube) is de ontvanger en de verwerker van de verzamelde en verwerkte gegevens.
Wij kunnen ook knoppen zoals "Delen", "Vind ik leuk", van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Youtube, op onze site plaatsen. Het sociale netwerk zal u waarschijnlijk identificeren dankzij deze knop, zelfs als u deze knop niet hebt gebruikt tijdens uw bezoek op onze site. Dit type applicatieknop kan het betreffende sociale netwerk namelijk in staat stellen uw surfgedrag op onze site te volgen, nadat u eerst een sessie op dit sociale netwerk op uw toestel hebt geopend.
Wij hebben geen controle over het proces dat door sociale netwerken wordt gebruikt om informatie te verzamelen met betrekking tot uw surfgedrag op onze site die in verband wordt gebracht met de persoonsgegevens die zij bezitten. Wij nodigen u uit om het beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deze sociale netwerken te raadplegen om meer te weten te komen over de gebruiksdoeleinden, inclusief reclame, de informatie over uw surfgedrag die zij via deze toepassingsknoppen kunnen verzamelen.

Hoe kan ik achterhalen welke cookies werden gedeponeerd?

ELECTRO DEPOT geeft u steeds en op transparente wijze toegang tot de lijst van al deze cookies U dient hiervoor te klikken op het voorkeurcentrum (onder de rubriek "voorkeurscentrum" in de paragraaf "hoe cookies activeren/deactiveren").

AANVULLENDE INFORMATIE OVER SOMMIGE PARTNERS DIE GEBRUIK MAKEN VAN COOKIES

Onze handelspartners voor de klantenreviews van onze toestellen : BazaarVoice

Wij maken gebruik van Bazaarvoice om klanten in staat te stellen onze producten te beoordelen en te evalueren. Bazaarvoice gebruikt cookies om informatie van consumenten te verzamelen om gebruikersgedrag over meerdere websites te volgen.
Voor meer informatie over Bazaarvoice's privacybeleid, klik hier: https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/

Onze handelspartner voor affiliate reclame: BUYWAY

Onze site bevat trackers van derden die worden gebruikt voor affiliate programma's. Deze programma's bestaan erin dat onze site partners gebruikt om reclamecampagnes te verspreiden. Het doel van deze cookies wordt in de onderstaande tabel gespecificeerd.
De uitgifte en het gebruik van cookies door deze bedrijven zijn onderworpen aan hun eigen gebruiksvoorwaarden.

U kunt zich verzetten tegen het plaatsen van cookies via de informatiebanner over cookies die verschijnt wanneer u op de site komt, of via ons "voorkeurscentrum".

U kunt te allen tijde voorkomen dat er informatie over u wordt verzameld via deze cookies van derden door gebruik te maken van de deactivatie opties die door elk van deze partners worden aangeboden.
Overeenkomstig de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming beschikt u over het recht van toegang, correctie, verwijdering, verzet en beperking.

Onze handelspartners voor gepersonaliseerde advertenties en gesponserde producten: FACEBOOK en GOOGLE

De website electrodepot.be maakt gebruik van cookies voor advertentiedoeleinden.
Deze technologieën zijn gericht op :
- Het tonen van advertenties aan gebruikers met interesse in onze producten op partnerwebsites en -toepassingen op basis van hun surfgedrag op onze website electrodepot.be.
- gesponserde producten aan te bieden.

Wij delen gegevens, zoals technische indentificaties die zijn afgeleid uit uw aanmeldingsgegevens op onze website en/of onze klantenbeheerdatabases, met vertrouwde partners. Deze informatie wordt met name gebruikt om de verschillende toestellen van waarop u onze site electrodepot.be raadpleegt met elkaar te verbinden om u een identieke en coherente ervaring te bieden, ongeacht de manier waarop u navigeert.

Voor meer informatie, en indien u bezwaar wenst te maken tegen gepersonaliseerde reclame en gesponsorde productdiensten, kunt u het privacybeleid raadplegen van de hieronder vermelde platforms, die optreden als reclametechnologiebedrijven en onderaannemers:
- FACEBOOK: https://www.facebook.com/policy.php
- GOOGLE: https://safety.google/privacy/ads-and-data/

U kunt zich verzetten tegen het plaatsen van cookies via de informatiebanner over cookies die verschijnt wanneer u op de site komt of via ons "voorkeurcentrum".

Onze partner voor de technische prestaties van onze site :Fasterize

De FASTERIZE tool stelt ons in staat om de webprestaties van electrodepot.be te optimaliseren zodat uw browsen sneller gaat. Om deze dienst te kunnen verlenen, verzamelt FASTERIZE informatie op de website http://www.electrodepot.be. Deze informatie wordt opgeslagen in de cache van uw browser. Hierdoor kan de FASTERIZE tool sneller informatie van onze website halen.
De gegevens die FASTERIZE in het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt, zijn anoniem, d.w.z. dat uw identiteit niet direct kan worden achterhaald. Deze dienst wordt verleend door middel van een cookie die op de site van ELECTRO DEPOT wordt gedeponeerd.

WELKE KEUZE OPTIES HEBT U MET BETREKKING TOT COOKIES ?

U beschikt over verschillende mogelijkheden om de Cookies te beheren. De instellingen die u maakt, kunnen van invloed zijn op uw surfen op internet en uw toegang tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen. U kunt er op elk moment voor kiezen om uw wensen met betrekking tot Cookies kenbaar te maken en te wijzigen, op de hieronder beschreven wijze.

De keuzes die u via uw webbrowser kunt maken.

U kunt uw surfbrowser zo configureren dat cookies in uw toestel worden opgeslagen of dat ze, integendeel, worden geweigerd, orwel systematisch, ofwel volgens de afzender ervan. U kunt uw internetsoftware ook zo configureren dat u van tijd tot tijd de mogelijkheid krijgt om cookies te aanvaarden of te verwerpen, voordat een cookie wellicht op uw toestel zal worden opgeslagen.

Het akkoord voor cookies

De registratie van een cookie op een toestel is in principe ondergeschikt aan de wil van de gebruiker ervan. Deze wil kan de gebruiker ten allen tijde en kosteloos kiten en wijzigen via de keuzes die door de navigatiesoftware worden geboden. Als u in uw browsersoftware de registratie van cookies op uw toestel hebt aanvaard, kunnen de cookies die geïntegreerd zijn in de pagina's en inhoud die u hebt geraadpleegd, tijdelijk worden opgeslagen in een daarvoor bestemde ruimte op uw toestel. Zij zijn alleen leesbaar voor de afzender.

Het weigeren van Cookies

Indien u het opslaan van Cookies op uw terminal weigert, of indien u de opgeslagen Cookies verwijdert, zult u niet langer kunnen genieten van een aantal functionaliteiten die nochtans noodzakelijk zijn om in bepaalde delen van onze site te navigeren en u de beste service te bieden.
In voorkomend geval wijzen wij elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan de verminderde werking van onze diensten ten gevolge van de onmogelijkheid voor ons om de Cookies te registreren of te raadplegen die noodzakelijk zijn voor hun werking en die u zou hebben geweigerd of verwijderd.

HOE COOKIES UITSCHAKELEN/INSCHAKELEN ?

U hebt verschillende mogelijkheden om cookies in- of uit te schakelen :

1. Activering / deactivering via uw internetbrowser

U hebt verschillende mogelijkheden om cookies in- of uit te schakelen :

1. Activering / deactivering via uw internetbrowser

Elke browser heeft een eigen configuratie voor het beheer van cookies en uw keuzes. Die wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, waar u kunt nagaan hoe u uw wensen met betrekking tot cookies kunt wijzigen.

Google Chrome In het menu Instellingen, selecteert u 'De geavanceerde instellingen weergeven' onderaan de pagina.
Het deel dat dan bovenaan de pagina verschijnt, vertelt u meer over Cookies en stelt u in staat de Cookies die u wenst te installeren. Deze stelt u ook in staat de momenteel opgeslagen cookies te wissen.

Mozilla Firefox
In het menu Tools, selecteert u 'opties'.
Selecteer het tabblad Privéleven in het venster Opties.
In het uitklapbare keuzemenu kiest u 'De gepersonaliseerde instellingen gebruiken voor de historiek'. Hierdoor verschijnen de opties voor de cookies en kunt u kiezen deze toe te staan of te weigeren door het passende vakje aan te vinken.

Internet Explorer 6+
In het menu Tools, selecteert u 'Internetopties'.
Klik op het tabblad Privacy.
U ziet de vertrouwelijkheidsinstellingen met zes opties, die u in staat stellen het aantal cookies die geregistreerd zullen worden te beheren: Alle cookies blokkeren, Hoog, Middelhoog, Gemiddeld (standaardniveau), Zwak, en Alle cookies aanvaarden. Meer informatie op de website van Microsoft.

Safari In het uitklapbare keuzemenu, selecteert u de optie 'voorkeuren'.
Open het tabblad 'Veiligheid'.
Selecteer de optie die u wenst in het deel 'cookies aanvaarden'

Let op: uw verzoek is gebaseerd op een cookie. Als u alle cookies verwijdert die op uw apparaat zijn opgeslagen (via uw browser), zullen wij - of onze dienstverleners - niet meer weten dat u voor deze optie hebt gekozen.

2. Activering / deactivering via ons « voorkeurcentrum »

Klik hier om uw cookies te beheren :

3. Bijkomende informatie over het uitschakelen van cookies

U wordt ervan op de hoogte gesteld dat het verzet tegen cookies gebeurt door het deponeren van een cookie. Daarom is het bezwaar alleen geldig voor het toestel waarop u bezwaar maakt tegen de cookies. Als u een internetverbinding maakt met een ander apparaat, of als u de cookies van uw apparaat verwijdert, zult u opnieuw op deze knop hierboven moeten klikken om de plaatsing van cookies uit te schakelen.

MEER INFORMATIE OVER COOKIES ?

U vindt alle verdere informatie op de site van de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit) https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/thema-s/internet/cookies