ONZE WINKELS ZIJN OPEN: >>>KLIK HIER VOOR EEN AFSPRAAK<<<

Ons charter over cookies

De website electrodepot.be wordt uitgegeven door de firma ELECTRO DEPOT BELGIË NV. Deze pagina stelt u in staat de oorsprong en het gebruik van de browse-informatie die behandeld wordt wanneer u onze website bezoekt, te kennen inzake uw rechten en de middelen om de registratie van deze browse-informatie te activeren of deactiveren.

EEN COOKIE? WAT IS DAT?

Wanneer u onze website bezoekt vanop uw toestel (computer, tablet, smartphone enz....) kan de informatie inzake uw browse-gedrag geregistreerd worden in bestanden die Cookies genoemd worden. Deze cookies worden opgeslagen op uw toestel. U kunt deze cookies op elk moment verwijderen. Een geplaatste cookie kan enkel gelezen of gewijzigd worden door de afzender.

WAAROM GEBRUIKEN WIJ COOKIES?

De cookies die wij gebruiken, stellen ons in staat uw winkelmandje op te slaan en de browser van uw terminal te herkennen tijdens de geldigheidsduur van het betreffende Cookie. Wij dienen ook Cookies op uw terminal te installeren om de hieronder omschreven redenen. Weet dat de Cookies die geregistreerd worden via onze website geen persoonlijke noch gevoelige gegevens bewaren (vb.: uw naam, uw adres of uw betaalgegevens worden niet opgeslagen).

DE GEBRUIKTE COOKIES:

Cookies van electrodepot
Wij gebruiken sessie-cookies die u in staat stellen te surfen op onze website en een winkelmandje aan te maken. Deze cookies zijn essentieel voor de goede werking van de website en voor een optimale browse-ervaring.

Analytische cookies
Wij gebruiken analytische cookies die gegevens verzamelen over uw gebruik van onze website. De samengevoegde en anonieme gegevens die afkomstig zijn van deze Cookies worden enkel gebruikt om de werking van onze website te verbeteren.
Klik hier, voor meer informatie.

Cookies van sociale media
Het uitzenden en het gebruik van de Cookies door derden wordt onderworpen aan het beleid voor het beschermen van het privéleven van derden. Wij brengen u op de hoogte van het doel van de Cookies waarvan we weet hebben en de middelen waarover u beschikt om keuzes te maken met het oog op deze Cookies. Wij kunnen ook deelknoppen van het type 'Delen', 'Vind ik leuk', van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter op onze website plaatsen. Het sociale netwerk is in staat u te identificeren dankzij deze knop, zelfs wanneer u deze knop niet gebruikt heeft wanneer u onze website raadpleegde. Deze toepassingsknop kan het sociale netwerk in kwestie inderdaad in staat stellen uw browsegedrag op onze website vanop uw terminal te volgen via een eerder openstaande sessie op het sociale netwerk wanneer u op onze website surft.

Wij hebben geen enkele controle over het proces dat door de sociale netwerken gebruikt wordt om gegevens te verzamelen over uw browse-gedrag op onze website en dat verband houdt met de persoonlijke gegevens waarover ze beschikken. We nodigen u uit het beleid voor de bescherming van het privéleven van deze sociale netwerken te raadplegen om kennis te nemen van de publicitaire doelmatigheden van het gebruik van de browse-informatie, die ze kunnen verzamelen dankzij deze toepassingsknoppen. Deze toegangsrechten kunnen normaal ingesteld worden in uw gebruiksinstellingen van elk van deze netwerken.

WAT ZIJN UW KEUZES INZAKE DE COOKIES?

U hebt verschillende mogelijkheden voor het beheren van de Cookies. Elke instelling die u kunt bepalen, kan uw browse-gedrag op het internet en uw toegangsvoorwaarden wijzigen wat bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen betreft. U kunt op elk moment de keuze maken uw wensen inzake Cookies uit te drukken en te wijzigen, via de hieronder omschreven middelen.
De keuzes die u aangeboden worden door uw browsesoftware.
U kunt uw browsesoftware zodanig configureren dat de Cookies geregistreerd zullen worden in uw terminal of omgekeerd zodat ze hetzij systematisch, hetzij op basis van hun afzender geweigerd zullen worden. U kunt uw browsesoftware zodanig configureren dat de aanvaarding of de weigering van de Cookies u gericht voorgesteld zal worden, alvorens een Cookie wordt opgeslagen op uw terminal.

Het akkoord over cookies
De registratie van een Cookie in een terminal is hoofdzakelijk afhankelijk van de wil van de gebruiker van de terminal, deze kan de keuze die hem werden aangeboden door zijn browsesoftware op elk ogenblik en gratis uitdrukken en wijzigen. Indien u de registratie van Cookies op uw terminal heeft aanvaard in uw browsesoftware, kunnen de Cookies in de pagina's en inhoud die u geraadpleegd heeft tijdelijk opgeslagen worden in een ruimte op uw terminal die hiertoe voorzien is. Ze kunnen er enkel gelezen worden door hun afzender.

De weigering van Cookies
Wanneer u de registratie van Cookies op uw terminal weigert, of wanneer u deze die er opgeslagen werden wist, kunt u geen gebruik meer maken van een bepaald aantal functies die echter noodzakelijk zijn om in bepaalde zones van onze website te navigeren en u de beste service aan te bieden.
Indien nodig zien wij af van alle aansprakelijkheid voor de gevolgen die verband houden met de verminderde werking van onze diensten, die resulteert uit het feit dat wij niet in staat zijn de Cookies, die noodzakelijk zijn voor hun werking en die u geweigerd of verwijderd heeft, te registreren of te raadplegen.

HOE COOKIES UITSCHAKELEN / INSCHAKELEN?

Voor het beheer van Cookies en van uw keuzes is de configuratie voor elke browser verschillend. Deze wordt beschreven in het hulpmenu van uw browser, waarmee u te weten kunt komen op welke manier u uw wensen inzake Cookies kunt beheren.

Google Chrome
In het menu Instellingen, selecteert u 'De geavanceerde instellingen weergeven' onderaan de pagina
Klik op de knop 'Instellingen voor inhoud' in het deel Privacy
Het deel dat dan bovenaan de pagina verschijnt, vertelt u meer over Cookies en stelt u in staat de Cookies die u wenst te installeren. Deze stelt u ook in staat de momenteel opgeslagen cookies te wissen.

Mozilla Firefox
In het menu Tools, selecteert u 'opties'.
Selecteer het tabblad Privéleven in het venster Opties
In het uitklapbare keuzemenu kiest u 'De gepersonaliseerde instellingen gebruiken voor de historiek'. Hierdoor verschijnen de opties voor de cookies en kunt u kiezen deze toe te staan of te weigeren door het passende vakje aan te vinken.

Internet Explorer 6+
In het menu Tools, selecteert u 'Internetopties'
Klik op het tabblad Privacy
U ziet de vertrouwelijkheidsinstellingen met zes opties, die u in staat stellen het aantal cookies die geregistreerd zullen worden te beheren: Alle cookies blokkeren, Hoog, Middelhoog, Gemiddeld (standaardniveau), Zwak, en Alle cookies aanvaarden. Meer informatie op de website van Microsoft

Safari
In het uitklapbare keuzemenu, selecteert u de optie 'voorkeuren'
Open het tabblad 'Veiligheid'
Selecteer de optie die u wenst in het deel 'cookies aanvaarden'

Analytische cookies
Door middel van deze cookies kan Electro Depot statistieken opmaken over bezoeken aan en het surfgedrag op onze sites. Door het deactiveren van deze cookies wordt het voor ons moeilijker om op basis van het surfgedrag de kwaliteit van onze website te verbeteren.

Identificatie van de klant
Electro Depot kan aan de hand van deze cookies jouw surfgedrag verder analyseren en de inhoud van de site aanpassen aan je persoonlijke voorkeuren.

Retargeting en advertentie cookies
Deze cookies maken het voor Electro Depot mogelijk om op basis van je surfgedrag je profiel op te bouwen zodat we op andere websites aan jou advertenties kunnen tonen die afgestemd zijn op je interesses.

Geolocatie service
Door geolocalisatie cookies kunnen we gegevens met betrekking tot uw locatie verzamelen. Hierdoor kunnen we u de dichtstbijzijnde winkel voorstellen en de beschikbare voorraden ervan vertonen.

Voor zover bepaalde geolocalisatie cookies zouden kunnen gelinkt worden aan postadressen, is onze externe aanbieder van deze geolocalisatie service, Web Geo Services, verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die eruit voortvloeien.
U kunt hen bereiken via Web Geo Services – Services consommateurs – 19, rue de la République 34000 Montpellier of help@woosmap.com.
U kunt ook rechtstreek contact opnemen met hun verantwoordelijke voor de bescherming van persoonlijke gegevens via: dpo@webgeoservices.com.
Deze functionaliteit heeft als doel u te geolocaliseren om u te laten genieten van bepaalde functies in onze website of extra services van ons of van andere klanten van Web Geo Services die deze geolocalisatie technologie gebruiken, zoals de communicatie van de dichtstbijzijnde winkel of het dichtstbijzijnde afhaalpunt en hun openingsuren en sluitingsdagen. De wettelijke basis van deze verwerking is uw toestemming.
Deze gegevens worden later niet door WGS gecommuniceerd. In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving heeft deze cookie een geldigheidsduur van maximaal 13 maanden. Aan het einde van deze periode wordt uw toestemming opnieuw gevraagd door het tonen van een informatieve banner. U kunt uw recht op toegang, aanpassing, verwijdering en overdraagbaarheid van gegevens, evenals uw rechten op de beperking of verzet tegen de verwerking van gegevens door het bedrijf Geo Services Web, uitoefenen door contact op te nemen met de hierboven vermelde coördinaten.
U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door u aan te melden bij: https://www.woosmap.com/policies/privacy/.
Door uw toestemming in te trekken, worden alle tot dan toe verzamelde gegevens verwijderd, worden geen nieuwe gegevens meer verzameld en profiteert u niet meer van gelokaliseerde diensten of aanbiedingen. U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Opgelet, het in aanmerking nemen van uw wens is gebaseerd op een Cookie. Wanneer u alle Cookies op uw terminal (via uw browser) wist, weten wij -of onze prestatieplichtigen- niet meer dat u deze optie gekozen heeft.