Het energielabel, wat verandert er ?

Vanaf maart 2021 zal de Europese verordening inzake energieklassen worden gewijzigd.
Sinds 1995 helpt het Europese energielabel u immers om de meest energie-efficiënte producten te identificeren. Waaruit bestaan deze veranderingen dan? We vertellen je alles !

Waarom moet het bestaande label worden gewijzigd ?

De toestellen zijn steeds performanter en de minst doeltreffende zijn verboden.

Er zijn hogere klassen toegevoegd moeten worden bovenop de oorspronkelijke schaal van A tot G : A+, A++, A+++.

De consument staat voor een moeilijke keuze : het is immers zo dat de toestellen van klasse A+ soms de minst performante van de markt zijn …

Wat zijn de veranderingen ?

  • De belangrijkste wijziging is de schrapping van klassen met "+". De nieuwe classificatie gaat van A tot G. Zelfs als een nieuwe koelkast minder energie verbruikt dan vroeger, kan zij nu nog steeds klasse E dragen. In de nieuwe klassen wordt meer rekening gehouden met het dagelijks verbruik. In plaats van het gemiddelde verbruik van een wasmachine of vaatwasser over het jaar te berekenen, wordt de berekening gebaseerd op 100 cycli.
  • Dankzij het schrappen van de klassen met één of meer "+" worden de pictogrammen eenvoudiger en begrijpelijker, met beter leesbare pictogrammen..
  • Aangezien de eisen hoger zijn, zullen de klassen A en B in het begin van deze verandering weinig voorkomen. Naarmate de nieuwe testvoorschriften duidelijker worden, zullen wij de energieprestaties van onze toestellen blijven verbeteren.
  • Via een code QR op elk etiket krijgt de consument toegang tot een elektronische gegevensbank van producten om meer informatie te verkrijgen.

Om welke toestellen gaat het ?

 

Wasmachines en was-droogcombinaties

Vaatwassers

Koelkasten en diepvriezers inclusief wijnbewaarkasten

Lampen

Televisietoestellen, schermen en digitale dynamische weergavesystemen

De positieve punten ?

Meer transparantie voor de gebruiker :
dankzij de elektronische database die bijgehouden wordt door de fabrikanten.

Hogere eisen inzake ecologisch ontwerp,
met name wat betreft de herstelbaarheid of de recycleerbaarheid van de producten.

Gestimuleerde technologische vooruitgang :
in de eerste instantie zullen weinig producten ondergebracht worden in de nieuwe klassen A en B, die zeer veeleisend zijn.

Energiebesparingen
in alle Europese landen ten belope van gemiddeld €150/jaar per gezin. Zo zal tegen 2030 38 TWh/jaar worden bespaard.

Welke toestellen kan je betalen met je ecocheques ?

Ontdek alle informaties over ecocheques hier.